Předmět 1.ročník 2. ročník Celkem
Cizí jazyk 2 2 4
Aplikovaná výpočetní technika 1 0 1
Lázeňské a wellness služby 2 1 3
Masérská a lázeňská péče 17 17 34
Morfologie pohybového systému 2 0 2
Vyšetřování pohybového systému 2 2 4
Mikrobiologie, Epidemiologie, hygiena 0 1 1
Somatologie 0 4 4
Výživa člověka 2 0 2
Odborná latinská terminologie 1 0 1
Rekondice a regenerace 2 2 4
Písemná a elektronická komunikace 2 2 4
Aplikovaná psychologie 0 2 2
Tělesná výchova 2 2 4
CELKEM HODIN - TÝDEN 35 35 70

Odborná praxe: 4 týdny

Profilové maturitní předměty:

Blok zdravotnických předmětů

Blok masérských, lázeňských a wellness služeb

Praktická zkouška z masérské a lázeňské péče


Kontakt

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.

Tel.: 554 211 812

Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV

IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci

bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800


Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130Pověřenec pro zpracování osobních údajů:

Naděžda Neherová

e-mail: neherovaN@seznam.cz

tel.: 554 211 812

 

ID datová schránka školy: h3p3fgx