Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk 2 2 2 2 8
1. cizí jazyk 3 3 3 4 13
2. cizí jazyk 2 2 2 2 8
Seminář z cizího jazyka 0 0 1 1 2
Základy společenský věd 2 2 0 0 4
Dějepis 1 0 0 0 1
Základy přírodních věd 2 1 1 0 4
Matematika 2 2 2 2 8
Literární výchova 1 1 1 2 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika a výpočetní technika 2 2 0 0 4
Ekonomika 0 0 1 2 3
Teorie wellness 0 0 2 1 3
Masérská a lázeňská péče 9 8 8 9 34
Morfologie pohybového systému 2 0 0 0 2
Vyšetřování pohybového systému 0 2 2 0 4
Mikrobiologie, Epidemiologie, Hygiena 0 0 0 1 1
Somatologie 0 2 2 0 4
Výživa člověka 0 0 0 2 2
Odborná latinská terminologie 1 0 0 0 1
Rekondice a regenerace 0 2 2 0 4
Písemná a elektronická komunikace 2 2 0 0 4
Aplikovaná psychologie 0 0 0 2 2
Masérská a lázeňská péče - wellness 0 0 3 2 5
CELKEM - TÝDEN 33 33 34 34 133

Odborná praxe: 4 týdny

Profilové maturitní předměty:

Blok zdravotnických předmětů

Blok masérských, lázeňských a wellness služeb

Praktická zkouška z masérské a lázeňské péče