Předměty                            Celkový počet vyučovacích hodin v ročníku za rok Celkem za studium
Český jazyk 12 12 13 13 50
1. cizí jazyk 18 19 19 19 75
2. cizí jazyk 13 13 12 12 50
Seminář 2. cizí jazyk 0 0 0 12 12
Základy společenských věd 13 12 0 0 25
Společenskovědní seminář  0 0 12 13 25
Dějepis 12 13 0 0 25
Základy přírodních věd 12 13 0 0 25
Matematika 13 13 12 12 50
Demografie a statistika 0 12 12 0 24
Literární výchova 0 0 12 12 24
Zdravá výživa 12 0 0 0 12
Informatika a výpočetní technika 10 10 10 10 40
Ekonomika a sociální politika 0 0 13 12 25
Veřejné finance 12 8 0 0 20
Účetnictví 0 0 14 13 27
Právo 18 19 25 25 87
Veřejná správa 18 19 25 25 87
Zeměpis 12 13 0 0 25
Společenská kultura 9 9 0 0 18
Aplikovaná psychologie 0 0 9 9 18
Písemná a elektronická komunikace 16 15 12 13 56
Celkem 200 200 200 200 800

 


Kontakt

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.

Tel.: 554 211 812

Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV

IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci

bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800


Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130Pověřenec pro zpracování osobních údajů:

Naděžda Neherová

e-mail: neherovaN@seznam.cz

tel.: 554 211 812

 

ID datová schránka školy: h3p3fgx