68 - 43 - M/01  VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
4 - leté DÁLKOVÉ STUDIUM ukončené maturitní zkouškou
dobíhající obor - od školního roku 2017/2018 již nebudeme nabízet tento obor zájemcům o studium.

______________________________________________________________________________


Veřejnosprávní činnost je možné studovat na naší škole dálkovou formou. Jedná se o čtyřleté studium při zaměstnání ukončené maturitní zkouškou, určené pro dospělé. Absolventi tohoto oboru budou mít kvalifikaci do všech úřadů státní správy a samosprávy. Protože se v poslední době hovoří o zkvalitnění práce na úřadech, je tento obor velice perspektivní a jeho absolventi najdou jistě uplatnění nejen na úřadech.
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
 

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízení apod. Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Uplatnit se může i v občanském sektoru.

 

 


 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.

Tel.: 554 211 812

Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV

IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci

bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800


Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130Pověřenec pro zpracování osobních údajů:

Naděžda Neherová

e-mail: neherovaN@seznam.cz

tel.: 554 211 812

 

ID datová schránka školy: h3p3fgx