Termíny profilové a společné části maturitní zkoušky - jaro 2018
Kód oboru         Název oboru Třída Didaktické testy a písemné      práce SČ MZ Praktická zkouška Ústní zkouška profilové a společné části MZ
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 4.A, 4.C 11.4.2018
2.5. - 4.5.2018
21.5. - 22.5.2018 28.5. - 30.5.2018
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - dálková forma 4.Z 11.4.2018
2.5. - 4.5.2018
22.5.2018 30.5. - 31.5.2018

Kontakt

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.

Tel.: 554 211 812

Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV

IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci

bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800


Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130Pověřenec pro zpracování osobních údajů:

Naděžda Neherová

e-mail: neherovaN@seznam.cz

tel.: 554 211 812

 

ID datová schránka školy: h3p3fgx