Termíny profilové a společné části maturitní zkoušky - jaro 2018
Kód oboru         Název oboru Třída Didaktické testy a písemné      práce SČ MZ Praktická zkouška Ústní zkouška profilové a společné části MZ
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 4.A, 4.C 11.4.2018
2.5. - 4.5.2018
21.5. - 22.5.2018 28.5. - 30.5.2018
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - dálková forma 4.Z 11.4.2018
2.5. - 4.5.2018
22.5.2018 30.5. - 31.5.2018