Rozpis ústních maturitních zkoušek - zkušební období jaro 2018

69-41-L/02   Masér sportovní a rekondiční, 68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost

pondělí  28.5.2018

úterý  29.5.2018

středa 30.5.2018

čtvrtek 31.5.2018


Kontakt

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.

Tel.: 554 211 812

Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV

IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci

bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800


Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130Pověřenec pro zpracování osobních údajů:

Naděžda Neherová

e-mail: neherovaN@seznam.cz

tel.: 554 211 812

 

ID datová schránka školy: h3p3fgx