Praktická maturitní zkouška - jarní zkušební období 2018

 

obor vzdělání:  69-41-L/02  MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

termín:             21.5. - 22.5.2018

čas:                 08:00 - 11:30 h (klasická/sportovní masáž)

                        12:00 - 16:00 h (ostatní techniky)

třídy:                4.A, 4.C

Podrobný harmonogram: Praktická MZ rozpis 21.5.2018.pdf (473925)

                                         Praktická MZ rozpis 22.5.2018.pdf (474077)

Hodnocení praktické maturitní zkoušky: Masér sportovní a rekondiční.pdf (309788)

 

________________________________________________________________________________

obor vzdělání: 68-43-M/01  VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - dálková forma vzdělávání

termín:            22.5.2018

čas:                08:00 - 10:00 h (obhajoba maturitní práce)

                       cca 15 min. na žáka, pořadí žáků určí zkoušející

                       všichni žáci se dostaví nejpozději v 7:45 hod. do budovy školy

                       Sokolovská 29, Rýmařov

třída:               4.Z

učebna:          č. 203 dálkové studium

Hodnocení praktické maturitní zkoušky: Veřejnosprávní činnost.pdf (297886)