Maturity

Společná část maturitní zkoušky:

Český jazyk (didaktický test, slohová práce, ústní zkouška)

Výběr mezi: cizím jazykem a matematikou

Cizí jazyk (didaktický test, slohová práce, ústní zkouška)

Matematika (didaktický test)

 

Profilová část maturitní zkoušky:

Praktická zkouška z masérské a lázeňské péče (praktická jednodenní zkouška)

Teoretická zkouška:

Blok masérských, lázeńských a wellness služeb (ústní zkouška z předmětů Teorie masérské a lázeňské péče a Lázeňské a wellness služby) 

Blok zdravotnických předmětů (ústní zkouška z předmětů Somatologie a Morfologie pohybového systému)