"Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho na tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život."

 

Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR., zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu Ostrava, oddíl C, vložka 15645.

Nositelka certifikátu kvality Sdružení soukromým škol Čech, Moravy a Slezska.

 


Koнтакт

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.

Tel.: 554 211 812

Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV

IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci

bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800


Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130Pověřenec pro zpracování osobních údajů:

Naděžda Neherová

e-mail: neherovaN@seznam.cz

tel.: 554 211 812

 

ID datová schránka školy: h3p3fgx