26.11.2014 09:21

Volno z důvodu rekonstrukce školy

V období od 8.12.2014 do 19.12.2014 stanovuji volno z důvodu výměny oken na Domově mládeže a ve větší části školy. Toto období zahrnuje  5 pracovních dní ředitelského volna podle §24, odst. 2, zákona č. 561/2004, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále 5 pracovních dní podle §2, odst. 5, vyhlášky č. 16/2005 o organizaci školního roku ve znění pozdějších předpisů.

Žáci pokračují volnem o vánočních prázdninách, které je určeno MŠMT a to od pondělí 22.12.2014 a skončí v pátek 2.1.2015. Vyučování začne v pondělí 5.1.2015.

V tomto období budou zadány vyučujícími všech předmětů idnividuální úkoly pro žáky k samostudiu. Úkoly budou zadány tak, aby učitelé zadané úkoly mohli ověřit, zkontrolovat a oznámkovat. Žákům 3. ročníku doporučuji, aby volno využili k uskutečnění odborné prázdninové praxe.

U žáků 4. ročníku bude ve dnech od 8.12.2014 - 10.12.2014 probíhat výuka v rozsahu 5 vyučovacích hodin v maturitních předmětech.

Žákům ubytovaným na Domově mládeže bude snížena úhrada poplatku za ubytování na částku 750 Kč za měsíc prosinec 2014.

Výše zmíněné skutečnosti jsou již schváleny zřizovatelem školy a budou projednány na Školské radě dne 1.12.2014.

 

Mgr. Marek Bocián - ředitel školy

—————

Zpět


Kontakt

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.

Tel.: 554 211 812

Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV

IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci

bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800


Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130Pověřenec pro zpracování osobních údajů:

Naděžda Neherová

e-mail: neherovaN@seznam.cz

tel.: 554 211 812

 

ID datová schránka školy: h3p3fgx