21.10.2014 08:42

Podzimní prázdniny

P O D Z I M N Í   P R Á Z D N I N Y
pondělí 27. října 2014
úterý 28. října 2014 (státní svátek)
středa 29. října 2014

Ve čtvrtek 30. října 2014  a v pátek 31. října 2014

PROBÍHÁ BĚŽNÁ VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN !

Školní jídelna ZŠ, 1. máje má ve dnech 30. a 31.10.2014 omezený provoz a vaří jen pro nahlášené strávníky.

Žáci, kteří chtějí v těchto dnech obědy si je musí ojednat u pí. Čuškové v jídelně.

Pokud tak neučiní, nebudou mít v tyto dny stravu.

—————

Zpět