21.10.2014 08:42

Podzimní prázdniny

P O D Z I M N Í   P R Á Z D N I N Y
pondělí 27. října 2014
úterý 28. října 2014 (státní svátek)
středa 29. října 2014

Ve čtvrtek 30. října 2014  a v pátek 31. října 2014

PROBÍHÁ BĚŽNÁ VÝUKA DLE ROZVRHU HODIN !

Školní jídelna ZŠ, 1. máje má ve dnech 30. a 31.10.2014 omezený provoz a vaří jen pro nahlášené strávníky.

Žáci, kteří chtějí v těchto dnech obědy si je musí ojednat u pí. Čuškové v jídelně.

Pokud tak neučiní, nebudou mít v tyto dny stravu.

—————

Zpět


Kontakt

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.

Tel.: 554 211 812

Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV

IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci

bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800


Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130Pověřenec pro zpracování osobních údajů:

Naděžda Neherová

e-mail: neherovaN@seznam.cz

tel.: 554 211 812

 

ID datová schránka školy: h3p3fgx