Mgr. Pavel Nehera
zřizovatel školy


tel.: 554 211 812
                        

Mgr. Marek Bocián
ředitel školy


vyučuje: rekondici a regeneraci,
morfologii pohybového systému

 

Mgr. Andrea Továrková
zástupce ředitele


třídní učitelka 2. A, 2.C
vyučuje: tělesnou výchovu, masérskou a lázeňskou péči wellness/fitness, teorii fintess

Mgr. Miroslava Lounová
výchovný poradce, metodik školní prevence

vyučuje: český jazyk a literaturu, dějěpis
 


Ludmila Axmanová
vedoucí vychovatelka


Mgr. Martina Citová
třídní učitelka 4.A, 4.C
vyučuje: anglický jazyk, aplikovanou psychologiiMgr. Jana Fialová
vyučuje: německý jazyk

Mgr. Jan Kučera
vyučuje: matematiku

 

Mgr. Ludmila Pelková
vyučuje: ruský jazyk

 Mgr. Jarmila Labounková

vyučuje: český jazyk a literaturu


Ing. Ludvika Matzkeová
třídní učitelka: 3.A, 3.C

v
yučuje: ekonomiku, aplikovanou psychologii, informatiku a výpočetní techniku, písemnou a elektronickou komunikaci, základy přírodních věd, mikrobiologii, epidemiologii a hygienu, výživu člověka, teorii wellness,
 


Naděžda Neherová
vedoucí odborné praxe žáků

vyučuje: masérskou a lázeňskou péči


Mgr. Libor Vlček
třídní učitel: 2.Z, 4.Z
vyučuje: masérskou a lázeňskou péči, odbornou latinskou terminologii
Soňa Sochorková
vyučuje: somatologie, vyšetřování pohybového systému

Mgr. Vanda Zábranská
třídní učitelka: 1.A, 1.C
vyučuje: masérskou a lázeňskou péči

 


Marie Vaníčková
ekonomka školy

 
Irena Camfrlová
školní kantýna, úklid
Zdeňka Balaďová
úklid
Jiří Vaníček
údržba budovy, řidič

 


Kontakt

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.

Tel.: 554 211 812

Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV

IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci

bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800


Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130Pověřenec pro zpracování osobních údajů:

Naděžda Neherová

e-mail: neherovaN@seznam.cz

tel.: 554 211 812

 

ID datová schránka školy: h3p3fgx