Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.
Sokolovská 29, 795 01 Rýmařov


tel.:  554 211 812
IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: neplátci

ID datová schránka: h3p3fgx
e-mail: ssosprima.rymarov@seznam.cz

č.ú.: 1844713339/0800
č.ú.: 19-1844713339/0800 (pouze platby za stravné)

zřizovatel školy:     Mgr. Pavel Nehera
ředitel školy:           Mgr. Marek Bocián
zástupce ředitele:  Mgr. Andrea Továrková
výchovný poradce: Mgr. Miroslava Lounová
metodik prevence: Mgr. Miroslava Lounová
vedoucí vychovatelka DM: Ludmila Axmanová

kancelář: Marie Vaníčková - ekonomka
               
školní jídelna ZŠ: Renata Čušková, tel.: 554 255 147, 554 255 130