Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.
Sokolovská 29, 795 01 Rýmařov


tel.:  554 211 812
IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: neplátci

ID datová schránka: h3p3fgx
e-mail: ssosprima.rymarov@seznam.cz

č.ú.: 1844713339/0800
č.ú.: 19-1844713339/0800 (pouze platby za stravné)

zřizovatel školy:     Mgr. Pavel Nehera
ředitel školy:           Mgr. Marek Bocián
zástupce ředitele:  Mgr. Andrea Továrková
výchovný poradce: Mgr. Miroslava Lounová
metodik prevence: Mgr. Miroslava Lounová
vedoucí vychovatelka DM: Ludmila Axmanová

kancelář: Marie Vaníčková - ekonomka
               
školní jídelna ZŠ: Renata Čušková, tel.: 554 255 147, 554 255 130

 

 


Kontakt

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.

Tel.: 554 211 812

Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV

IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci

bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800


Tel.: šk. jídelna
při ZŠ: 554 255 130Pověřenec pro zpracování osobních údajů:

Naděžda Neherová

e-mail: neherovaN@seznam.cz

tel.: 554 211 812

 

ID datová schránka školy: h3p3fgx