"Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho na tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život."

 

Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR., zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu Ostrava, oddíl C, vložka 15645.

Nositelka certifikátu kvality Sdružení soukromým škol Čech, Moravy a Slezska.

 


Contact

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o.

Sokolovská 29,
795 01 RÝMAŘOV

IZO: 108 012 417
IČO: 253 73 251
DIČ: nejsme plátci

bank. spojení: ČS, pob. Rýmařov
č.ú.: 18 44 71 33 39/0800


Telefon ředitelství školy: 554 211 812

Telefon šk. jídelna při ZŠ: 554 255 130
ssosprima.rymarov@seznam.cz

 prima@primarymarov.cz

ID datová schránka: h3p3fgx